Địu ngồi Baby Lab siêu nhẹ kết hợp địu võng tiện lợi

500,000 299,000

  • Địu có thể sử dụng cho 3 tư thế chính :
  • Địu trước (đưa các bé đi chơi các mẹ đỡ phải bế mỏi tay).
  • Hỗ trợ bế ngang (lúc ru bé ngủ hoặc lúc bé ti mẹ).
  • Địu sau (lúc mẹ cần rảnh tay làm việc nhà …).

Hotline mua hàng 0971.030.376

Danh mục: