Hướng dẫn chuyển khoản

Hiện chúng tôi chấp nhận chuyển khoản ở các ngân hàng sau

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – VietcomBank

 • Số tài khoản: 0491000031594
 • Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy An
 • Chi nhánh: chi nhánh Thăng Long

 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV

 • Số tài khoản:22010000700428
 • Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy An
 • Chi nhánh: chi nhánh Thăng Long

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam –  TechcomBank

 • Số tài khoản:19029432582018
 • Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thúy An
 • Chi nhánh: chi nhánh Big C

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam –  Agribank

 • Số tài khoản:1500216875310
 • Chủ tài khoản: Lê Xuân Hải
 • Chi nhánh: chi nhánh Hà Nội

Ngân hàng Á Châu – ACB

 • Số tài khoản:187477009
 • Chủ tài khoản: Lê Xuân Hải
 • Chi nhánh: chi nhánh Hà Nội
 

Bình luận